تظاهرات یهودیان افراطی در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک

صدها تن از یهودیان افراطی با تجمع در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک مخالفت خود را با قانون سربازی اجباری در سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند.