آقاخان:با حواس جمع فیرپلی کنید!

پیکان پس از هفته‌های متوالی بالاخره توانست یک برد شیرین را مقابل استقلال‌خوزستانی‌ها دشت کند.