نیویورک‌تایمز: با چراغ سبزی که به بوئینگ داده شد، آمریکایی‌ها به ایران بازمی‌گردند

یک روزنامه آمریکایی نوشت که موافقت واشنگتن با فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران زمینه را برای ورود آمریکایی‌ها در ایران و نزدیک شدن روابط ۲ کشور مساعد می‌کند.