سر گزارشگرها باید به کار خودشان باشد/ میرزایی: نگران بودم صدایم مردم را بیدار کند

گزارشگر فوتبال ایران می گوید که انتظار برد ایران برابر برزیل را نداشته و اما بعد از نمایش خوب بازیکنان با آن ها همراه شده است.