حساسیت بازی‌های پیش‌رو را درک کنیم/ ساکت: ایران ظرفیت ۲ صعود پیاپی را دارد

رئیس سازمان تیم‌های ملی فوتبال ایران گفت که جامعه ایرانی نسبت به حساسیت دو بازی پیش‌روی تیم ملی در مهر ماه اشراف کامل دارد.