چرا صهیونیست ها آماده جنگ تازه نیستند؟

تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی فاش کرد که تمرینات و مانور نظامی اخیر رژیم صهیونیستی که بزرگ ترین و گسترده ترین مانور بود، ثابت کرد که جبهه داخلی این رژیم به هیچ وجه برای جنگی دیگر آمادگی ندارد….