منبع نظامی سوری: عملیات شرق حلب شامل عملیات زمینی خواهد بود

یک منبع نظامی در ارتش سوریه با اشاره به عملیات قریب الوقوع زمینی در شرق حلب تأکید کرد که احتمال دارد حملات هوایی و توپخانه‌ای مقدماتی مدتی به طول بیانجامد.