صهیونیست‌ها یک فلسطینی را به اتهام عملیات استشهادی مجروح کردند

در حالی موج جدید عملیات‌های استشهادی فلسطینیان علیه صهیونیست‌ها آغاز شده که نظامیان اسرائیلی یک نوجوان فلسطینی را به اتهام حمله، شدیدا مجروح کردند.