صهیونیست‌ها یک فلسطینی را به اتهام عملیات استشهادی مجروح کردند