در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: بارسا بدون مسی ضعیف تر است

زین الدین زیدان به مصدومیت و دوری سه هفته ای مسی از میادین واکنش نشان داد.