افتتاحیه بین المللی «حورا» همرا با نمایش «خداحافظی طولانی»