کی‌روش قدردان مربیان لیگ است/ ازبکستان ۴ روز زودتر از ایران لیگش را تعطیل کرد

رییس سازمان تیم‌های ملی فوتبال ایران می‌گوید جامعه ایرانی نسبت به حساسیت دو بازی پیش روی تیم ملی در مهر، اشراف کامل دارد.