کی‌روش قدردان مربیان لیگ است/ ازبکستان ۴ روز زودتر از ایران لیگش را تعطیل کرد