اولین ترنسفورمر واقعی توسط کمپانی ترکیه‌ای روی بدنه بی ام و سری ۳ ساخته شد

یک کمپانی ترکیه‌ای برای اولین بار یک روبات تبدیل شونده ساخته، تا از یک بی ام و سری ۳ تبدیل به یک روبات ایستاده شده و بدین ترتیب اولین ترنسفورمر واقعی ساخته شود.