دایی، اعتقاد به پنالتی و اعتراض به داور (عکس)

سرمربی تیم نفت تهران در دقایقی و به علت خطا روی بازیکنان تیم خود به داور بازی تیم های نفت و ماشین سازی اعتراض داشت.