افزایش سه برابری صدور معاینه فنی در شهریور امسال

در شهریور امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صدور برگه معاینه فنی ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.۱۵:۴۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر