تاکسی بدون راننده در خیابان های سنگاپور

سنگاپور به عنوان نخستین کشور جهان، تاکسی بدون راننده را با حضور مردم در خیابان های عمومی آزمایش کرد، تاکسی هایی که فناوری جدیدی در صنعت حمل و نقل بشمار می آیند و می تواند این صنعت را متحول کند.۱۵:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر