پیکر مرحوم گلبارنژاد در شیراز به خاک‌ سپرده شد

پیکر مرحوم بهمن گلبارنژاد عضو تیم دوچرخه سواری پارالمپیک در دارالرحمه شیراز به خاک سپرده شد.۱۵:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر