روایت کدخدایی از اولین روز دانشجویی در دانشگاه تهران

سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت آغاز سال تحصیلی، یادداشتی منتشر کرد.