۴۰کشته و ۴۵۸مجروج تلفات صهیونیست‌ها از آغاز انتفاضه قدس

رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که با احتساب ۱۲ اسراییلی که طی یک هفته گذشته در نتیجه عملیات فلسطینی ها مجروح شده اند آمار کشته ها به ۴۰ و مجروحان به ۴۸۵ نفر از ابتدای انتفاضه قدس در اول سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است.