وزیر دادگستری ترکیه خواستار بازداشت موقت فتح الله گولن شد

وزیر دادگستری ترکیه گفت: انتظار داریم فتح الله گولن به صورت موقت بازداشت شود.۱۵:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر