امضائ توافقنامه خرید ۳۶ فروند رافائل بین هند و فرانسه بعد از ۹ سال

فرانسه و هند امروز جمعه قرارداد فروش ۳۶ فروند جنگنده رافال ساخت شرکت فرانسوی « داسو اویاسیون » به دهلی نو را به ارزش۷/۸ میلیارد یورو امضا کردند.۱۵:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر