آغاز فروش مجازی فروشگاههای شهروند

فروش مجازی فروشگاه های شهروند از امروز در تهران و سایر شهرهای کشور آغاز شد.۱۵:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر