گران ترین فلفل دنیا برداشت شد

بهای یک کیلوگرم ازاین فلفل بیش از ۲۵ هزار دلار است.۱۵:۵۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر