نیویورک‌تایمز: با چراغ سبز واشینگتن به بوئینگ، آمریکایی‌ها به ایران باز می‌گردند

روزنامه نیویورک‌تایمز نوشت صدور مجوز برای فروش هواپیماهای بوئینگ به تهران از سوی واشینگتن، زمینه را برای ورود آمریکایی‌ها به ایران فراهم می‌کند.