اجرای آموزش‌های تخصصی برای دیرآموزان در مدارس عادی

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی کشور از اجرای آموزش‌های تخصصی ویژه دیرآموزان در مدارس عادی خبر داد.