جام‌های جهانی کشتی فرنگی و آزاد در تهران برگزار خواهد شد

رقابت های جام های جهانی کشتی آزاد و فرنگی اسفندماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.