جام‌های جهانی کشتی فرنگی و آزاد در تهران برگزار خواهد شد