آموزش Codeigniter – جلسه چهارم: ایجاد صفحات ایستا

در این جلسه قصد داریم تا روش ایجاد صفحات ایستا را با استفاده از فریم‌ورک Codeigniter به شما آموزش دهیم.