آرای کلینتون همچنان از ترامپ بیشتر است

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایطی که انتظار می‌رفت آرای نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کاهش یابد، وی همچنان از حمایت بیشتری برخوردار است.