در مصاحبه با کوپه/ دفاع فابرگاس از اظهارنظر زیدان در مورد BBC

زیدان، سرمربی رئال هفته گذشته گفته بود که گرت بیل، بنزما و رونالدو در صورتی که آماده باشند، ۱۰۰ درصد در ترکیب ثابت جای خواهند داشت.