افتتاح ورزشگاه امام رضا(ع) در هاله ای از ابهام

با وجود انتشار برخی اخبار مبنی بر افتتاح ورزشگاه امام رضا هنوز زمان دقیق افتتاح این ورزشگاه مشخص نیست.