وضعیت آمار کشور مطلوب نیست/همکاری مردم در تدوین آمارها لازم است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: آمار و اطلاعات در کشور وضعیت مطلوبی نداشته و برنامه‌ریزی‌ها آنچنان‌ که باید، از خروجی لازم برخوردار نیستند.