شمار تلفات حادثه کشتی پناهجویان در مصر به ۱۴۸ نفر رسید