گزارش:/ سرجی روبرتو، راه حلی که خود یک معضل است

سرجی روبرتو شاید تنها بازیکنی در بارسلونا باشد که می تواند در سه چهارم پست های ممکن به میدان برود.