طارمی با جواد کاظمیان مساوی کرد

مهدی طارمی در هفتمین هفته لیگ برتر سومین گل خود را در مسابقات فوتبال لیگ برتر زد تا در مسابقات لیگ برتر با پرسپولیس ۲۶ گله شود .