تصویر عتیقه از کارشناس مشهور تلویزیون (عکس)

امیر حاج رضایی کارشناس ثابت برنامه های تلویزیونی سابقه ای طولانی در فوتبال ایران دارد .