بازار پر مشتری برای جنگنده‌های میگ-۳۵ روسیه

شرکت هواپیماسازی میگ روسیه اعلام کرد کشورهای بسیاری نسبت به خرید جنگنده میگ-۳۵ ابراز علاقه کرده اند.