العامری: اگر فتوای مرجعیت نبود، کشورهای خلیج فارس در اشغال داعش بودند

دبیرکل سازمان بدر عراق تأکید کرد که اگر فتوای مرجعیت برای تشکیل الحشد الشعبی نبود، اکنون نه تنها عراق بلکه کشورهای عربی خلیج فارس هم در اشغال داعش به سر می‌بردند.