گولن: اروپا باید برای جلوگیری از فاجعه در ترکیه وارد عمل شود

فتح الله گولن، رهبر مخالفان ترکیه، رئیس‌‌جمهور این کشور را به سوء‌استفاده از کودتای نافرجام در این کشور متهم کرد و مداخله اروپا را برای جلوگیری از این روند خواستار شد.