تصاویری از جنایتی قدیمی که داعش به تازگی آن را افشا کرد

گروه تروریستی داعش ویدیویی رعب آور را از اعدام بیش از صد عراقی در شهر الطارمیه عراق منتشر کرد….