فیسک: عربستان برای اولین بار همزمان از سوی رهبران شیعه وسنی مورد حمله قرار گرفت

«رابرت فیسک» روزنامه نگار انگلیسی در یادداشتی با اشاره به کنفرانس اخیر «گروزنی»که در جریان آن وهابیت خطرناک شناخته شد و اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب در محکومیت جنایت های سعودی، نوشت: عربستان سعودی برای اولین بار همزمان از سوی رهبران شیعه و سنی مورد حمله قرار گرفت.