بادرود دارای ظرفیت بالای گردشگری است

به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان نطنز، سید صالح درخشان در دهمین جشنواره انار نادری بادرود با اشاره به شعار سال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اظهار کرد: اصل مهم در اقتصاد مقاومتی نگاه به درون است و این نگاه به فراخور استعداد منطقه ای باید به آن توجه شده و در هر […]