پوتین: رهبران اتحاد شوروی نباید اجازه می‌دادند این کشور سقوط کند