فشارهای حقوق‌بشری آمریکا بر ایران، به نفع جمهوری‌اسلامی است/ حسن روحانی از حضور نظامی در سوریه استفاده می‌کند