هند برای مقابله با چین ۳۶ جنگندۀ رفل از فرانسه خرید

هند با امضای قراردادی ۸٫۸ میلیارد دلاری ۳۶ جنگندۀ رفل از فرانسه خرید تا با تقویت قوای نظامی خود، توان مقابله با چین را داشته باشد.