آغاز عملیات سوریه در حلب با مشارکت بی‌سابقۀ روسیه

یک منبع وابسته به ارتش سوریه گفت که حمله به مناطق تحت سیطرۀ گروه های مسلح در شهر حلب یک عملیات کامل است که شامل هجوم زمینی هم خواهد بود….