ورود اعضای شورای جهانی صنایع دستی به اصفهان

به گزارش خبرنگار ایمنا، هیجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی (WCC) از فردا شنبه سوم مهر ماه در اصفهان آغاز می شود.  مجمع عمومی شورای جهانی صنایع دستی رخدادی است که هر چهارسال یکبار و پس از پایان ریاست هر دوره چهارساله و آغاز دوره جدید در یکی از کشورهای فعال عضو برگزار می گردد. […]