اشتاین‌مایر:باید دید که چطور می‌توان در روزها و ساعت‌های آینده در خصوص سوریه به پیشرفت دست یافت

وزیر خارجه آلمان گفت که امیدوار است در روزهای آینده در زمینه سوریه بتوان به توافق رسید.