میزبانی اصفهان از مسابقات بین‌المللی کشتی در آینده‌ای نزدیک